Instruccions per formalitzar la comanda
  1. Selecciona el tipus d’impressió i el tamany del paper
  2. Indica el número de pàgines que te el document a imprimir
  3. Adjunta l’arxiu, en PDF o JPG. És obligatori!
  4. Escull altres opcions si vols
  5. Indica el número de còpies que vols
  6. Afegeix el producte per finalitzar la comanda

FOTOCÒPIES

CAMPS NECESSARIS

Seleccionar arxiu Drag File Here

ALTRES OPCIONS