1,25

Marcadors en tons suaus

1,25

Marcadors fluorescents amb tinta base a l'aigua i tecnologia antisecat